Site blog

Picture of EMRAH DİREK
by EMRAH DİREK - Monday, 5 October 2020, 1:58 PM
Anyone in the world

Uzaktan Eğitimin Faydaları Nelerdir?

  • Eğitimde eşitlik sunar.
  • Fiziksel engeli bulunan öğrencilere eğitimde kolaylık tanır.
  • Bölgesel ve coğrafi engelleri ortadan kaldırır.
  • Her öğrencinin kendi hızında öğrenmesini sağlar.
  • Maliyetli eğitim seçenekleri sunar.

Uzaktan Eğitim İle Örgün Eğitim Arasındaki Fark Nedir?

Örgün eğitim ile uzaktan eğitim arasında yasal olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Uzaktan eğitim ile örgün eğitim veren kurumların dersleri aynıdır. Tek fark uzaktan eğitimde öğretim ortamının bağımsız olması, işlenen derslere katılma zorunluluğunun bulunmamasıdır.

Evde Eğitim, zamandan ve mekandan bağımsız şekilde öğrencinin ve öğretmenin okula gelme zorunluluğu olmaksızın,  bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tamamen sosyal ortamda işlenen dersleri işaret eder. Sesli ve canlı olarak işlenen dersler, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği günümüz şartlarında eğitim-öğretimin hızla bilgisayar ortamına geçtiği akılcı ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Yıllardır ileri düzey gelişmiş ülkelerde uygulanan uzaktan eğitim, en yaygın eğitim sistemleri arasında yer almaktadır.

Uzaktan Eğitimin Avantajları

 Uzaktan Eğitim öğrenciyi merkeze alır.
 Eğitimde eşitlik sağlar.
√ Sağlık sorunu ile derslere katılamayan öğrencilere eğitim imkanı verir.
√ Geniş bir kitleyi kapsayan eğitim programıdır.
 Teknolojik aletlerden faydalanma imkanı tanır.
√ Zaman ve yer engelini ortadan kaldırır.
 Gelişmiş teknolojinin araçlarından faydalanma imkanı tanır
√ Klasik eğitimden yararlanamamış kişiler için alternatiftir.
√ 7/24 eğitim imkanı sağlar.
 Çalışmak zorunda olanların öğrenimini sürdürmesini sağlar.
√ Klasik eğitim sisteminin maliyetlerini ortadan kaldırır.
√ Öğretmen ve öğrenci arasında dinamik bir iletişim sağlar.

Evde Eğitim ve Ders İşleyişi

Uzaktan eğitimde genel olarak 3 farklı işleyiş yöntemi bulunmaktadır.


Online Ders

Sanal sınıf içerisinde ve ders anında, öğreten ve öğrenen aynı anda bulunur.

Offline Ders

Ders kitapları, ses ve video dosyaları gibi çeşitli materyallerin sunulduğu sistemdir. 

Karma Model

Online ve offline eğitimin aynı eğitim programı içerisinde uygulanmasıdır.

Uzaktan Eğitimin Faydaları Nelerdir?
  • Eğitimde eşitlik sunar.
  • Fiziksel engeli bulunan öğrencilere eğitimde kolaylık tanır.
  • Bölgesel ve coğrafi engelleri ortadan kaldırır.
  • Her öğrencinin kendi hızında öğrenmesini sağlar.
  • Maliyetli eğitim seçenekleri sunar.
Uzaktan Eğitim İle Örgün Eğitim Arasındaki Fark Nedir?

Örgün eğitim ile uzaktan eğitim arasında yasal olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Uzaktan eğitim ile örgün eğitim veren kurumların dersleri aynıdır. Tek fark uzaktan eğitimde öğretim ortamının bağımsız olması, işlenen derslere katılma zorunluluğunun bulunmamasıdır.

[ Modified: Thursday, 18 February 2021, 2:43 PM ]
 
Picture of EMRAH DİREK
by EMRAH DİREK - Monday, 5 October 2020, 1:33 PM
Anyone in the world

Evde Eğitim ve Eğitim Koçluğu Çalışmaları

Eğitim koçluğu; okullarda genellikle rehber öğretmen olarak da görülebilen, öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı gönüllülük ve güven üzerine inşa edilir. Eğitim koçluğunda öğrenci kendini daha iyi tanır, sahip olduğu meziyetlerini keşfeder. Hataları tecrübe olarak kabul ederken yeterliliğini artırır. Planlı gelişim ilişkisi ve bir iş birliği modeli sunan eğitim koçluğu sistemi evde eğitim ile de yeni bir boyut kazanmıştır. 

Uzaktan Eğitim'de Öğrenci Koçluğu

Uzaktan eğitime geçilen bu sürede koçluk eğitimleri de online olarak işlenmeye başladı. Evde Eğitim tarafından sunulan öğrenci koçluğunda, öğrenciler eğitim koçları ile online olarak görüşür ve fikir alışverişinde bulunur. Öğrenciler ve eğitim koçları ulaşılabilir hedefler ve olasılıklara odaklanarak gelişim ve öğrenme sürecine girer. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler potansiyellerini keşfeder, kendisini daha iyi tanır ve hatalarından ders çıkararak yetkinliklerini geliştirir. İnternet olan her yerde ve her zaman online eğitimlerine devam edilebilir. 

Online koçluk eğitimi ile uzaktan eğitim ve canlı ders programları öğrencilere özel olarak hazırlanır. Eğitimler bireysel öğrenme hızına uygun şekilde tasarlanır. Eğitim istenilen zaman başlanıp, istenilen zamanda bırakılabilir. İstenilen zaman ve yerde, internete bağlı olan her cihazla eğitim alınabilir.

Eğitim Koçluğu Nedir?

√ Eğitim koçluğu sistemi, öğrencinin okul, aile ve sosyal yaşamanın olumlu yönde etkilenmesini hedeflerken, başından sonuna kadar gizlilik ve güven esasına dayanan bir süreçtir.
√ Uzaktan eğitim ile zamandan tasarruf ederek eğitimine devam eder.
√ Eğitim koçluğunda öğrenci kendini daha iyi tanır. Hatalarını tecrübe olarak kabul eder.
√ Bireyin arzu ettiği performans ve hedefe erişmek için öğrenci ve koç arasındaki çalışma programı dahilinde akademik başarı, eğitim hedeflerin yerine getirilmesinde ve öğrenci problemlerinin çözülmesinde anahtar yöntemler sunar.
√ Online eğitim ile öğrencinin istediği zaman ve saat ayarlanarak görüşme sağlanır.
 Eğitim koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini artırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programı oluşturulur, çalışma ortamı düzenlenir, sorunları ile ilgilenir. Öğrencinin ders başarısı takip edilir. Birlikte bilgisayar üzerinden ders çalışılır.

Neden Eğitim Koçluğu?

Öğrenci koçluğu sistemi; bir öğrenci ve bir koç arasında kurulan iletişimle eğitim ortamında  öğrencinin gelişimini desteklemeyi amaçlar. Koçluk öğrencinin; kendini tanımasına, kendisinde geliştirebileceği alanlara ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerileri kazanmasına, sorumluluk duygusuna, organizasyonel beceriler geliştirmesine yardımcı olur. Öğrenciye karşılaşabileceği ya da yaşadığı problemlerle başa çıkmayı öğretmek temel hedefidir.

√ Öğrencinin okulu, ailesi, arkadaşları ve öğretmenleriyle ilişkilerini düzenler.

√  Hedef belirleyip, o hedefe yönelik harekete geçmesine yardımcı olur.

√ Öğrencilerde gözlemlenebilen disiplin problemlerini azaltır.

√ Öğrencinin zaman kullanım becerilerini geliştirir.

√ Haftada belirlenen online eğitim derslerine verdiği değeri gözleme şansı verir.

√ Yetenekli olduğu alanları saptar ve uygun mesleği seçmede yardımcı olur.

√ Öğrenciyi bir süre tanıdıktan sonra, ona özel öğrenme yöntemi bularak, öğrencinin okul başarısını artırır.


Eğitim Koçu ve Sorumlulukları

Koçluk hizmet alan öğrencilerin doğru sorular sormasını sağlamak eğitim koçunun birinci vazifesidir. Aşağıdaki konular koçluğa başlamak için kabul edilen kalıplardır. Bireye özgü cevaplandırılacak sorular da eklenebilir.

√ Okul başarısını gözlemek ve artırmak,
√ Sınav başarısını takip etmek ve notlarını yükseltmek,
√ Sınav ile ilgili kaygılarını en aza indirmek,
√ Aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardım etme,
√ Yetenekleri ve ilgileri tespit ederek etki altında bırakmadan mesleki yönlendirmede bulunma,
√ Kültürel-sosyal ve sanatsal faaliyetlere karşı ilgisini artırmak.

√ Arkadaş ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde iletişimin sağlıklı gelişimine yardımcı olma.


[ Modified: Thursday, 18 February 2021, 3:05 PM ]
 
Picture of EMRAH DİREK
by EMRAH DİREK - Monday, 5 October 2020, 1:20 PM
Anyone in the world

1. sınıftan başlayarak LGS hazırlık sürecine kadar öğrencilerin başarılarını destekleyen Evde Eğitim, farklı bileşenleriyle birlikte öğrencilerin yanında yer alır. Offline ve çevrimiçi ders içerikleriyle başarıya odaklanarak, hem sınavlara hazırlıkta hem de okulda öğrencilerin en büyük yardımcılarından biri olur. Mekan ve zaman zorunluluğunu ortadan kaldıran Evde Eğitim, dershane ve özel öğretmen kavramlarına yeni bir boyut kazandırır. 

Yeni Nesil Dershane

Eğitime, Evde Eğitim DokunuşuOkula Yardımcı

MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan içeriklerle öğrencilerin okul başarıları desteklenir. LGS hazırlık sürecinin dışında 1. sınıftan itibaren öğrencilerin yanında yer alır.

e-Eğitim

Evde Eğitim, canlı ders seçeneklerinin yanında offline derslerle de öğrencilere sınırsız eğitim olanağı tanır. Böylece öğrenciler istedikleri yer ve zamanda öğrenmeyi deneyimler.

Kişiselleştirilmiş Eğitim

Her öğrencinin öğrenme hızı birbirinden farklıdır. Eğitim koçluğu desteğini de kullanan Evde Eğitim, öğrencilere özel olarak sunulan içeriklerle onlara, kendi hızlarında öğrenme imkanı tanır.


Profesyonel Ekip

Türkiye'nin en kalifiye ve deneyimli öğretmenleriyle birebir veya canlı ders alabilmek artık çok kolay! Ankara'nın en iyi kolejlerinde eğitim vermiş, soru ve kitap yazarı, alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan içeriklerle öğrencilerin akademik başarıları artırılır.


Eğitim Koçluğu

Sınavlara hazırlık süreci uzun ve zahmetli bir yoldur. Evde Eğitim tarafından sunulan eğitim koçluğu sistemiyle hem veliler hem de öğrenciler için sınav ve okul stresi en aza iner. Birebir öğrenci takibi ve kişiselleştirilmiş eğitim deneyimiyle öğrenmek çok daha eğlenceli bir hale gelir.


Esnek Eğitim

e-Eğitim ile öğrenciler sınırsız öğrenme ve deneyimlemenin tadını çıkarabilirler. Tamamen kendi istedikleri zamana göre ayarlanan ders programlarıyla, kendi çalışma düzenlerini oluşturabilmeleri mümkün.


Dijital Eğitim

Tab videolar, online deneme sınavları ve ders içerikleriyle Evde Eğitim, geniş dijital ders ağı sunar. Canlı derslerin yanında offline ders içerikleriyle de sınırsız eğitim imkanı tanır.
[ Modified: Thursday, 18 February 2021, 2:55 PM ]
 
Picture of EMRAH DİREK
by EMRAH DİREK - Monday, 5 October 2020, 1:06 PM
Anyone in the world

Çocukların devlet ya da özel okula gitmesinin yanında evde eğitim desteği de öne çıkan seçenekler arasında yerini alıyor. Evde Eğitim sayesinde herhangi bir özel ders ya da dershane ortamına ihtiyacı kalmadan öğrencilerin başarıları da desteklenebiliyor. Canlı dersler, etkileşimli içerikler, tab videolar ve düzenli olarak gerçekleştirilen online deneme sınavları ile öğrencilerin gelişimleri desteklenir.


Evde Eğitim Neden Tercih Edilmeli?

Ailelerin çocukları için evde eğitimi seçme sebepleri;
 Okulların birçoğundaki verimsiz öğrenme ortamı,
 Çocuğun karakterine ve ahlakına yön verme isteği,
 Mevcut okullarla ilgili diğer sorunlar,
 Nakil ve uygunluk durumu,
 Çocuğun istenilen okula gidememesi,
√ Okul derslerine yardımcı olunarak başarıyı artırma isteği,

√ Sınavlara hazırlık.

Evde Eğitimin Faydaları Nelerdir?

Evde eğitim sayesinde mekan ve zaman sınırlandırması ortadan kalkar. İnternet erişimi olan ve akıllı cihazlardan yardım alınarak Evde Eğitim imkanlarından yararlanılabilir. Evden eğitim, internet üzerinden online imkan sağladığı için ihtiyaç duyulan sadece aktif bir internet bağlantısı. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar aracılığı ile eğitimlere ulaşmak son derece kolaydır.

Evde eğitim aynı zamanda özel derse göndermede bulunur. Araştırmalar gösteriyor ki sınıflardaki öğrenci sayısı ne kadar az ise öğrenme de o kadar iyi olur. Evde Eğitim öğrenciler ile birebir ilgilenebiliyor ve  öğretmenler öğrencilerin ileri seviyedeki alana geçmeden önce kavram ve beceri üzerinden uzmanlaştığından emin oluyor. Öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleştiğini garantiliyor. 


Evde eğitimin üzerine yapılan istatistik çalışmalara göre, evde eğitim anlayışı birçok durumda faydalı sunar. Evde eğitim alan öğrenciler akranlarından daha başarılı olur. Evde eğitim desteği alan öğrencilerin sınav sonuçları, hem devlet hem de özel okula giden öğrencilerden çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Evde eğitim, öğrencinin öğrenme sürecini çocukların özel eğitim ihtiyacına uygun hele getirir. Eğitim koçları tarafından öğrencilerin dayanma sınırları, ilgileri ve öğrenme biçimlerine göre değerlendirilip şekillendirilir. Evde eğitim, öğrencilerin kapasitelerini maksimuma çıkarır. Zayıflıklarını güçlendirir ve yetenekli ya da ilgili olduğu özel alanlara odaklanmasına fırsat verir. Öğrenciyi bir şeyleri öğrenmek için oldukça motive eder ve öğrenme azmini geliştirir.

Evde eğitim gören öğrenciler derslerden sıkılmaz. Öğrenme özellikle öğrencilere uygun hale geldiği için, öğrenciler sürekli  öğrenme için çaba gösterir. Evde eğitim öğrenciyi not kaygısı olmadan tamamen bilgiye ulaştırır.

Evde eğitim güvenli öğrenme sağlar. Evde eğitim alan çocuklar, herhangi bir yere gitme zorunluluğu olmadan evlerinden özel ders ya da dershane ihtiyaçlarına cevap alırlar.

Evde eğitim aileye bağlı ve güven duygusu kazandırır. Çocuklar ile sürekli iletişim içinde olmak ve onların ihtiyaçlarına ve sorunlarına anında karşılık vermek, çocukları aileye karşı bağlı hale getirir ve güven duygusu daha çok oluşur.


[ Modified: Thursday, 18 February 2021, 2:57 PM ]