Haber 1

Eğitim koçluğu; okullarda genellikle rehber öğretmen olarak da görülebilen, öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı gönüllülük ve güven üzerine inşa edilir. Eğitim koçluğunda öğrenci kendini daha iyi tanır, sahip olduğu meziyetlerini keşfeder. Hataları tecrübe olarak kabul ederken yeterliliğini artırır. Planlı gelişim ilişkisi ve bir iş birliği modeli sunan eğitim koçluğu sistemi evde eğitim ile de yeni bir boyut kazanmıştır.

Uzaktan Eğitim'de Öğrenci Koçluğu

Uzaktan eğitime geçilen bu sürede koçluk eğitimleri de online olarak işlenmeye başladı. Evde Eğitim tarafından sunulan öğrenci koçluğunda, öğrenciler eğitim koçları ile online olarak görüşür ve fikir alışverişinde bulunur. Öğrenciler ve eğitim koçları ulaşılabilir hedefler ve olasılıklara odaklanarak gelişim ve öğrenme sürecine girer. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler potansiyellerini keşfeder, kendisini daha iyi tanır ve hatalarından ders çıkararak yetkinliklerini geliştirir. İnternet olan her yerde ve her zaman online eğitimlerine devam edilebilir.  Online koçluk eğitimi ile uzaktan eğitim ve canlı ders programları öğrencilere özel olarak hazırlanır. Eğitimler bireysel öğrenme hızına uygun şekilde tasarlanır. Eğitim istenilen zaman başlanıp, istenilen zamanda bırakılabilir. İstenilen zaman ve yerde, internete bağlı olan her cihazla eğitim alınabilir.

Eğitim Koçluğu Nedir?

 • Eğitim koçluğu sistemi, öğrencinin okul, aile ve sosyal yaşamanın olumlu yönde etkilenmesini hedeflerken, başından sonuna kadar gizlilik ve güven esasına dayanan bir süreçtir.
 • Uzaktan eğitim ile zamandan tasarruf ederek eğitimine devam eder.
 • Eğitim koçluğunda öğrenci kendini daha iyi tanır. Hatalarını tecrübe olarak kabul eder.
 • Bireyin arzu ettiği performans ve hedefe erişmek için öğrenci ve koç arasındaki çalışma programı dahilinde akademik başarı, eğitim hedeflerin yerine getirilmesinde ve öğrenci problemlerinin çözülmesinde anahtar yöntemler sunar.
 • Online eğitim ile öğrencinin istediği zaman ve saat ayarlanarak görüşme sağlanır.
 • Eğitim koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini artırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programı oluşturulur, çalışma ortamı düzenlenir, sorunları ile ilgilenir. Öğrencinin ders başarısı takip edilir. Birlikte bilgisayar üzerinden ders çalışılır.

Neden Eğitim Koçluğu?

Öğrenci koçluğu sistemi; bir öğrenci ve bir koç arasında kurulan iletişimle eğitim ortamında  öğrencinin gelişimini desteklemeyi amaçlar. Koçluk öğrencinin; kendini tanımasına, kendisinde geliştirebileceği alanlara ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerileri kazanmasına, sorumluluk duygusuna, organizasyonel beceriler geliştirmesine yardımcı olur. Öğrenciye karşılaşabileceği ya da yaşadığı problemlerle başa çıkmayı öğretmek temel hedefidir.

 • Öğrencinin okulu, ailesi, arkadaşları ve öğretmenleriyle ilişkilerini düzenler.
 • Hedef belirleyip, o hedefe yönelik harekete geçmesine yardımcı olur.
 • Öğrencilerde gözlemlenebilen disiplin problemlerini azaltır.
 • Öğrencinin zaman kullanım becerilerini geliştirir.
 • Haftada belirlenen online eğitim derslerine verdiği değeri gözleme şansı verir.
 • Yetenekli olduğu alanları saptar ve uygun mesleği seçmede yardımcı olur.
 • Öğrenciyi bir süre tanıdıktan sonra, ona özel öğrenme yöntemi bularak, öğrencinin okul başarısını artırır.

Eğitim Koçu ve Sorumlulukları

Koçluk hizmet alan öğrencilerin doğru sorular sormasını sağlamak eğitim koçunun birinci vazifesidir. Aşağıdaki konular koçluğa başlamak için kabul edilen kalıplardır. Bireye özgü cevaplandırılacak sorular da eklenebilir.

 • Okul başarısını gözlemek ve artırmak,
 • Sınav başarısını takip etmek ve notlarını yükseltmek,
 • Sınav ile ilgili kaygılarını en aza indirmek,
 • Aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardım etme,
 • Yetenekleri ve ilgileri tespit ederek etki altında bırakmadan mesleki yönlendirmede bulunma,
 • Kültürel-sosyal ve sanatsal faaliyetlere karşı ilgisini artırmak,
 • Arkadaş ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde iletişimin sağlıklı gelişimine yardımcı olmak.
Last modified: Tuesday, 13 October 2020, 9:38 PM